Payment (วิธีการชำระเงิน)

การชำระเงินค่าเรียน ทำได้ 2 ช่องทางคือ
1. ชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่าน Paypal (อีเมล์สำหรับรับชำระผ่าน Paypal : phuketleatherbeach@gmail.com)
โอนแล้ว อย่าลืมแจ้งโอนเงินค่ะ
** สำรองที่นั่งแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันที **
(จะให้สิทธิ์สำหรับท่านที่ชำระเงินก่อน)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s